Ed Sheeran says he 'thought he was gay' growing up as he 'has a big feminine side'